DESTEK

 

SİLAH RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı talep eden herkes, ikamet ettiği yer valiliğine (yetki devri yapılmış ise Kaymakamlığa) aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler.

1- Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,

2- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3- Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir)

4- Son 1 yılda içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,

5- Silah ruhsatı eksik formu,

6- Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,

7- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,

8- İkametgah belgesi

   

 

 

YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ İÇİN İSTENEN BELGELER :

 

1- Dilekçe

2- Nüfus Cüzdanı Aslı

3- 4 Adet Fotoğraf (6 ay içerisinde çekilmiş olacak)

4- Parmak İzi

5- Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatname Harcı (2016 yılı için 29.00 TL.)

6- Dr. Raporu (Aile Hekimliği ya da Devlet Hastanelerinden alınmış olacak. Özel Hastane raporları kabul edilmemektedir.)

7- Vadesi geçmiş 1.000 TL. üzeri vergi borcu bulunup bulunmadığına dair vergi dairesinden alınacak olan 22/A belgesi

8- Mavi kapaklı naylon dosya

 

 

 

YİVSİZ AV TÜFEK RUHSATNAMESİ ile bahse konu yivsiz av tüfeğini ikametinizde bulundurabilir veya ruhsatınızın süresi bitmemiş ise kılıfı içerisinde aracınızın bagaj kısmında taşıyabilirsiniz. Avcılık yapabilmek için ise mutlaka Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen AVCILIK BELGESİ alınması gereklidir.

 


**Yivsiz Av Tüfeği ruhsatnameleri verildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. 5 Yıl sonunda av yapmaya devam edildiği takdirde yenilenmesi gerekmektedir. 5 yıl sonunda yenilenmeyen ruhsatnameler bulundurmaya döner.
**Müracaat esnasında getirilen evrakların geçerlilik süresi 6 aydır.

 
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri